tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

rozwój firm
tytuł projektu:
Akademia Młodego Biznesmena (AMB)
nazwa beneficjenta:
Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny
województwo:
powiat:
podlaskie
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie:
6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
dziedzina:
rozwój firm
wartość projektu:
1 600 312.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
1 360 265.20 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

Uczestnikami projektu jest młodzież do 25 roku życia, nieaktywna zawodowo, ucząca się, dla której główną przeszkodą w założeniu własnej firmy jest brak środków finansowych oraz brak wiedzy na temat procedur związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Realizując projekt, Fundacja RISE postanowiła także wspomóc osoby znajdujące się w gorszym położeniu - posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz zamieszkujące tereny wiejskie.

Do tej pory przeszkolono 88 osób. Podczas szkoleń uczestnicy zaznajomili się z tematyką związaną z podstawami prawnymi otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej, poznali również zasady analizy ekonomicznej, podstawy rachunkowości, marketingu działalności gospodarczej oraz zarządzania projektem inwestycyjnym. Każdy z biznesplanów złożonych przez uczestników został poddany najpierw ocenie formalnej, a po jej pozytywnym przejściu - ocenie merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków. Na tej podstawie wyłoniono dwadzieścia pięć najlepszych pomysłów na biznes i rozdano dotacje: 40 tys. zł, 20 tys. zł i wsparcie pomostowe na okres roku - 1 126 złotych miesięcznie.

Celem głównym projektu jest kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz wzrost poziomu samozatrudnienia w województwie podlaskim. Projekt ma również na celu wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa indywidualnego i grupowego oraz wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska