tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa
nazwa beneficjenta:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
województwo:
powiaty:
podkarpackie
rzeszowski, przemyski
fundusz:
Fundusz Spójności
program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie:
VI.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T
dziedzina:
transport
wartość projektu:
4 754 825 500.04 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
2 890 243 728.68 zł
ocena:
2
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

A4 w. Rzeszów Wschód - Jarosław Zachód Długość zrealizowanego odcinka wynosi 41,2 km. Trasa wpisuje się w istniejące zagospodarowanie terenu w sposób minimalizujący kolizje z istniejącą zabudową mieszkaniową i zagrodową. Ścieki z odwodnienia autostrady odprowadzone są po uprzednim podczyszczeniu w separatorach do istniejących cieków powierzchniowych. Na przekroczeniach cieków wodnych i innych dróg wykonano mosty i przepusty. Połączenie z układem lokalnych ciągów komunikacyjnych został realizowany poprzez trzy węzły: Łańcut, Przeworsk i Jarosław Zachód. Skrzyżowania z drogami i ulicami poprzecznymi oraz liniami kolejowymi zaprojektowano, jako bezkolizyjne, dwupoziomowe. Wzdłuż trasy głównej zrealizowano siec dróg serwisowych i dojazdowych zapewniających dojazdy oraz połączenia istniejących ciągów komunikacyjnych o charakterze lokalnym. Wszelkie kolizje z urządzeniami infrastruktury komunalnej zostały zlikwidowane poprzez ich przebudowę. W ciągu zrealizowanej autostrady zlokalizowane są cztery Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP kategorii III „Palikówka”, MOP kategorii II „Łukawiec”, dwa MOP-y kategorii I „Budy” i „Młyniska” oraz Obwód Utrzymania Autostrady. A4 w. Jarosław Zachód - w. Przemyśl Długość zrealizowanego odcinka wynosi 25,65 km. Początek odcinka umiejscowiony jest za węzłem Jarosław Zachód. Trasa autostrady przebiega w kierunku południowo-wschodnim, omijając miasto Jarosław po południowej stronie. Następnie trasa autostrady kieruje się lekko na północny-wschód w kierunku Radymna. Koniec przedmiotowego odcinka autostrady A4, znajduje się za węzłem Przemyśl. W ramach inwestycji zrealizowano: dwupoziomowe węzły drogowe: Jarosław Wschód i Przemyśl,  obiekty inżynierskie w ciągu i nad autostradą (4 mosty, 9 wiadukty autostradowe, 10 wiaduktów drogowych, 12 przepustów o funkcji ekologicznej), drogi dojazdowe, system odwodnienia, Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP I Zamiechów i Kaszyce, MOP II Cieszacin, MOP III Pawłosiów, kompletny Obwód Utrzymania Autostrady OUA na węźle Przemyśl. A4 w. Przemyśl - Korczowa (granica państwa) Długość zrealizowanego odcinka wynosi 21,38 km. Początek odcinka umiejscowiony jest za miejscowością Radymno na wysokości wsi Sośnica. Trasa autostrady przebiega w kierunku północno-wschodnim w kierunku miejscowości Nienowice, którą omija po południowej stronie. Dalej kieruje się w kierunku wschodnim przechodząc przez obszar po byłym PGR Chotyniec między  miejscowościami Hruszowice a Chotyniec. Następnie trasa autostrady kieruje się lekko w kierunku północno-wschodnim w kierunku Korczowej. Koniec przedmiotowego odcinka autostrady A4 znajduje się na przejściu granicznym w Korczowej z Ukrainą. W ramach inwestycji zrealizowano: budowę dwupoziomowego węzła drogowego Korczowa z drogą krajową nr 94, budowę drogowych obiektów inżynierskich w ciągu i nad autostradą (4 mostów, 6 wiaduktów autostradowych, 9 wiaduktów drogowych, 1 estakadę, 1przejście dla zwierząt górą (ekodukt), 16 przepustów o funkcji ekologicznej), drogi dojazdowe, system odwodnienia, Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP II Chotyniec, MOP III Hruszowice, urządzenia z zakresu ochrony środowiska, oświetlenie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę i przebudowę istniejących dróg, w zakresie usunięcia kolizji lub /i zapewnienia połączenia z autostradą, przebudowę i zabezpieczenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska