tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

energetyka
tytuł projektu:
Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap
nazwa beneficjenta:
GMINA SOCHACZEW
województwo:
powiat:
mazowieckie
sochaczewski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.1. Odnawialne źródła energii (OZE)
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
energetyka
wartość projektu:
7 615 520.68 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
5 722 908.79 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Realizacja projektu polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych o raz budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin. Celem głównym projektu jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku. Cele projektu są związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii przez mieszkańców 4 gminy co wiąże się m.in. z poprawą jakości powietrza w regionie i poprzez to, są spójne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 805,55 MWhe/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 1 576,18 MWht/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 787,72 [tony ekwiwalentu CO2 /rok]. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1 576,18 MWht/rok. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 1 576,18 MWht/rok. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 805,55 MWhe/rok. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 805,55 MWhe/rok. Produkty: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 105 szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 89 szt. Grupę docelową projektu będą mieszkańcy 4 Gmin Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno, Teresin oraz pracownicy i użytkownicy obiektów użyteczności publicznej.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska