tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

nauka i edukacja
tytuł projektu:
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach
nazwa beneficjenta:
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
województwo:
powiat:
śląskie
m. Katowice
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie:
12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
poddziałanie:
12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT
dziedzina:
nauka i edukacja
wartość projektu:
1 467 701.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
946 140.54 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt zakłada remont i modernizację bazy warsztatowo-dydaktycznej dla poszczególnych zawodów tj. elektryk, technik elektryk, ekonomista, technik elektronik, górnik górnictwa podziemnego, a także zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych. W wyniku zrealizowania Projektu możliwe będzie nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji z poza zakresu podstawy programowej, a oczekiwanej przez pracodawców od absolwentów w poszczególnych zawodach. Zakres objętych projektem prac budowlanych i zakupów jest związany z projektem planowanym do realizacji przez ZSZ nr 3 w ramach działania 11.2.1 pn."" Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych"" i stanowi odpowiedź na problem kluczowy, jakim jest niedostosowanie oferty ZSZ nr 3 do potrzeb rynku pracy oraz niewystarczające zasoby dydaktyczne szkoły w stosunku do wymogów podstawy programowej. Całkowita wartość proj. wynosi: 1 467 701,00 zł; dof. z EFRR 946 140,54 zł.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska