Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

Co nowego?

Przedsiębiorcy na start!

grafika dekoracyjna

Pomimo wielu zawirowań i trudności związanych z wszechobecnym koronawirusem, wychodzimy naprzeciw nowym możliwościom oraz rozwiązaniom. Niezmiennie pomocne w realizacji założeń i planów będą Fundusze Europejskie. 

W maju ruszają nowe nabory. Cała oferta dla przedsiębiorców to 73 nabory, w tym 45 naborów z programów krajowych, 27 naborów z programów regionalnych oraz 1 z EWT.

W maju uwadze przedsiębiorców polecamy konkursy  o środki unijne na projekty pomagające im inwestować w rozwój firm i działania B+R, projekty wspierające efektywność energetyczną,  szkolenia, czy e-usługi.

Zapoznaj się z majowymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Badania i rozwój

Szczególnie teraz, gdy jest wiele utrudnień związanych z koronawirusem, potrzebujemy nowych rozwiązań i pomysłów, które pozwolą na dalszy rozwój. Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz sieci/grupy przedsiębiorstw w tworzeniu nowych lub rozwoju istniejących zapleczy B+R.

Na Podkarpaciu całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 37 mln zł.

Więcej informacji znajdziesz na stronie rpo.podkarpackie.pl

Skuteczna walka z pandemią jest możliwa tylko wtedy, gdy zapewnione jest odpowiednie zaplecze. Aż 200 mln zł ma szanse trafić do przedsiębiorców i naukowców na prace B+R, które pomogą walczyć z pandemią koronawirusa. 6 maja rozpoczął się nabór wniosków. Aby móc ubiegać się o wsparcie, zgłaszane projekty powinny wpisywać się w jeden z trzech obszarów tematycznych:

 • Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.
 • Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.
 • Profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej.

O grant mogą wnioskować przedsiębiorstwa oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest innowacyjność projektu co najmniej na poziomie krajowym, a także jego wdrożenie.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Do września trwa nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP. Dotyczy on wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane  z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które posiadają co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Maksymalna kwota dofinansowania to 800 000 PLN, przy minimum 15% wkładzie własnym.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, wejdź na stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Cyfryzacja

Wszelkiego rodzaju aplikacje, e-usługi, programy ułatwiają nam nie tylko codzienne życie, ale również pracę. Jeśli chciałbyś wdrożyć nową aplikację bądź e-usługę, może zainteresować Cię konkurs dotyczący właśnie tego obszaru.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;
 • rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi.

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów muszą przyczyniać się do rozwoju: e-administracji, e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia.

Poziom dofinansowania projektów wynosi 20 mln złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Więcej informacji o naborze, znajdziesz na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)

Dostępność

Przedsiębiorcy, którzy chcą sfinansować szkolenia i doradztwo dotyczące komercjalizacji produktów oraz usług dla osób o szczególnych potrzebach mogą uzyskać aż 27 mln zł dofinansowania. Wnioski można składać do 26 maja.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę PARP

Efektywność energetyczna

Jeśli chcesz zacząć wytwarzać energię przyjazną środowisku na terenie województwa dolnośląskiego, to warto zapoznać się z ofertą konkursu, który wspiera produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych takich jak:

 • Energia wiatru,
 • Energia promieniowania słonecznego,
 • Energia geotermalna,
 • Energia aerotermalna.

Ponadto, na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące:

 • infrastruktury energetycznej,
 • inwestycji, które dotyczą magazynowania energii elektrycznej,
 • wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.

Na wsparcie w ramach projektów przewidziano prawie 50 mln zł. Więcej informacji na temat konkursu

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!