Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

Co nowego?

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 18 kwietnia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 89 056 inwestycji o łącznej wartości około 521,7 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 18 kwietnia 2021 roku złożono 177 994 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 855,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 530,5 mld zł, tj. 152,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 18 kwietnia 2021 roku podpisano z beneficjentami 89 056 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 521,7 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 317,3 mld zł, czyli 91,4 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 283,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 187,3 mld zł, co stanowi 53,7 procent alokacji.