Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

Co nowego?

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 14 marca 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 87 930 inwestycji o łącznej wartości 518,6 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 14 marca 2021 roku złożono 175 369 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 850,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 527,1 mld zł, tj. 152,2 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 14 marca 2021 roku podpisano z beneficjentami 87 930 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 518,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 315,9 mld zł, czyli 91,2 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 276,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 183,6 mld zł, co stanowi 53,0 procent alokacji.