Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

Co nowego?

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 29 maja 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 98 855 inwestycji o łącznej wartości 561,2 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 29 maja 2022 roku złożono 193 812 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 901,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 560,6 mld zł, tj. 154,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 29 maja 2022 roku podpisano z beneficjentami 98 855 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 561,2mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 341,9 mld zł, czyli 94,4 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 370,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 239,0 mld zł, co stanowi 66,0 procent alokacji..