Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

Co nowego?

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 7 sierpnia 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 99 718 inwestycji o łącznej wartości 567,1 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 7 sierpnia 2022 roku złożono 195 634 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 907,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 565,0 mld zł, tj. 154,4 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 7 sierpnia 2022 roku podpisano z beneficjentami 99 718 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 567,1 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 345,5 mld zł, czyli 94,4 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 385,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 248,6 mld zł, co stanowi 68,0 procent alokacji.

Zobacz również

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020