Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

Co nowego?

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 27 listopada 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 101 333 inwestycji o łącznej wartości 574,8 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 27 listopada 2022 roku złożono 197 492 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 917,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 571,2 mld zł, tj. 154,7 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 27 listopada 2022 roku podpisano z beneficjentami 101 333 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 574,8 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 350,8 mld zł, czyli 95,0 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 409,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 263,9 mld zł, co stanowi 71,5 procent alokacji.

Zobacz również

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020