Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

Co nowego?

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 28 maja 2023 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 102 755 inwestycje o łącznej wartości 588,7 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 28 maja 2023 roku złożono 199 775 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 934,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 580,1 mld zł, tj. 164,8 procent alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 28 maja 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 755 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 588,7 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 351,7 mld zł, czyli 99,9 procent alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 449,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 288,2 mld zł, co stanowi 81,9 procent alokacji.

Zobacz również

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020