Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

Co nowego?

Dlaczego na Mapie Dotacji UE są projekty o wartości dofinansowania wynoszącej „0”?

Fundusze Europejskie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (Działanie: 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników B+R, Programu Innowacyjna Gospodarka) współfinansują projekty, na które składają się dwa powiązane ze sobą etapy: badania oraz wdrożenia wyników badań. Do 2010 r. każdy z tych etapów był realizowany oddzielnie tzn. podpisywana była osobna umowa o dofinansowanie. Wsparcie drugiego etapu projektu było uzależnione od zakończenia badań oraz ekonomicznej opłacalności wdrożenia ich wyników. W przypadku niezakończenia badań lub braku opłacalności projektu kolejny etap nie był realizowany, a kwota dofinansowania wynosi „0”.