Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

Co nowego?

Dlaczego na Mapie Dotacji UE są projekty z bardzo niskimi wartościami dofinansowania?

W serwisie Mapa Dotacji UE publikowana jest informacja o wszystkich projektach w Polsce, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich. W zależności od zasad poszczególnych konkursów realizacja niektórych projektów jest podzielona na części lub etapy. Niskie wartości mogą występować wówczas, gdy dotyczą tylko jednej części składowej projektu. Przykładem takich przedsięwzięć są projekty realizowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (Działanie 6.1 Paszport do eksportu), które składają się z dwóch etapów: opracowania i wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu.