Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
258399 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Podniesienie standardu usług medycznych poprzez zakup systemu radiografii cyfrowej

10 Wojskowy Szpital Kliniczny 1 391 618,90 zł 1 043 714,17 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych 10 WSK z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy poprzez zakup sprzętu medycznego dla intensywnej terapii.

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 13 897 579,22 zł 6 373 583,39 zł kujawsko-pomorskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ 2 473 581,00 zł 2 102 543,85 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 1 867 770,86 zł 1 580 839,55 zł kujawsko-pomorskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Wymiana aparatury i sprzętu medycznego na oddziałach ginekologii i pulmonologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, w celu poprawy systemu opieki zdrowotnej

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ 3 272 066,37 zł 2 773 049,23 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Doposażenie Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ 1 593 688,60 zł 1 343 657,56 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja, zakup sprzętu diagnostycznego i dystrybucja obrazu cyfrowego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu 3 995 351,18 zł 3 396 048,50 zł warmińsko-mazurskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Promocja produktów 11 bit studios na targach Game Developers Conference w San Francisco

11 bit studios S.A. 37 884,00 zł 19 635,00 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Promocja produtow 11 bit studios na targach Gamescom w Kolonii

11 bit studios S.A. 36 285,00 zł 18 806,25 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more