Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
258399 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Opracowanie i wdrożenie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.

Biofarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 37 905 034,00 zł 0,00 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Biblioteka HDRISP: innowacyjne oprogramowanie do tworzenia fotografii HDR w aparatach cyfrowych oraz urządzeniach mobilnych

BLSTREAM Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością 201 910,00 zł 0,00 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Polski olfaktometr - opracowanie prototypu i wdrożenie do produkcji.

LAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 261 690,00 zł 0,00 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Standaryzacja elektronicznych formatów odczytu dużych dokumentów dla urządzeń mobilnych (e-reading)

e-Kiosk S.A. 146 400,00 zł 0,00 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

”Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych”

BH INDUSTRIES Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 037 000,00 zł 0,00 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych poprawiających jakość produktów olejowych.

VARIANT Spółka Akcyjna 12 200 000,00 zł 0,00 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

RPD sektora kultura na rok 2013 (WWPE)

Władza Wdrażajaca Programy Europejskie 0,00 zł 0,00 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej wyskosprawnej niskozakłóceniowej przetwornicy napięcia PKWiU 31.62.16-90.00

AZO DIGITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 446 920,00 zł 0,00 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Pokrycie kosztów kontroli w ramach ZPORR u beneficjentów znajdujących się poza terenem województwa lubelskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 6 699,00 zł 0,00 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more