Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
289950 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 6 644 886,10 zł 4 983 664,58 zł pomorskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Twarzą w twarz z rynkiem pracy – model zatrudnienia przejściowego

Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego 3 629 250,00 zł 2 721 937,50 zł mazowieckie Add a description of the project Learn more
thumb1

Odziedzicz pracę

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego 6 447 834,00 zł 4 835 875,50 zł śląskie Add a description of the project Learn more
thumb1

WINDA DO PRACY

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni 7 639 650,28 zł 5 729 737,71 zł zachodniopomorskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Wychowankowie domów dziecka – nowe szanse, lepsze jutro

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 5 764 547,00 zł 4 323 410,25 zł łódzkie Add a description of the project Learn more
thumb1

PROGRES Skoordynowane Partnerstwo: Pierwsze Zatrudnienie celem socjopsychicznej rehabilitacji

Fundacja Domus Europaea 3 767 430,13 zł 2 825 572,60 zł mazowieckie Add a description of the project Learn more
thumb1

Nowa droga dla byłych więźniów

Centralny Zarząd Służby Więziennej 4 970 033,77 zł 3 727 525,33 zł mazowieckie Add a description of the project Learn more
thumb1

Romowie na rynku pracy.

Stowarzyszenie Romów w Polsce 3 388 065,50 zł 2 541 049,13 zł małopolskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 10 583 630,38 zł 7 937 722,79 zł podkarpackie Add a description of the project Learn more