Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
7468 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Zwrot poniesionych kosztów rozmów telefonicznych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z monitorowaniem, kontrolą i oceną SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38 211,00 zł 28 658,25 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwrot poniesionych kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zwuzku z wdrš|aniem, monitorowaniem i oceŮ SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich".

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 000 000,00 zł 749 380,50 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwrot poniesionych kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z monitorowaniem i oceną SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" oraz przygotow

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 351 000,00 zł 263 250,00 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

"Zwrot kosztów operacyjnych MI w latach 2005-2006. Zakup sprzętu i mebli biurowych"

Ministerstwo Transportu i Budownictwa 210 359,76 zł 157 769,82 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 38 949 489,75 zł 31 635 938,81 zł śląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych

GMINA WAŁBRZYCH 11 629 691,36 zł 7 711 705,09 zł dolnośląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOGATYNI 2 941 363,32 zł 2 500 158,82 zł dolnośląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwiększenie potencjału zawodowego pracowników wdrażających ZPORR

Wojewódzki Urzad Pracy w Szczecinie 99 400,00 zł 74 550,00 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych

GMINA MIEJSKA KRAKÓW 17 452 755,54 zł 14 549 618,08 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more