Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
1526 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

«Close Stranger: promoting mutual understanding between population of Gdansk, Kaliningrad and Klaipeda through facilitation of exchange in the field of contemporary arts and culture»

Baltic Branch of the National Centre for Contemporary Arts 0,00 zł 0,00 zł projekt ogólnopolski lll Add a description of the project Learn more
thumb1

Development of IT Infrastructure of Ukrianian Customs and Border Services at Ukrainian-Polish Border

Ministry of Revenue and Duties 0,00 zł 0,00 zł projekt ogólnopolski ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo- sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim

Volyn Oblast Council 0,00 zł 0,00 zł projekt ogólnopolski ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwiększenie efektywności wdrażania Programu w województwie mazowieckim

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 1 793,37 zł 1 345,03 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Karpackim

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 3 378,51 zł 2 533,88 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwiekszenie efektywności wdrażania Programu w województwie mazowieckim

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 3 715,92 zł 2 786,94 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Promocja i ocena programu INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka Mikropeojekty w polskiej części Euroregionu Beskidy

Stowarzyszenie "Region Beskidy" 3 822,01 zł 2 866,51 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wydatki w ramach Pomocy Technicznej (PT) na zarządzanie i promocję PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Woj. Dolnośląskie)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 902,76 zł 2 927,07 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Mikroprojekty 2008 - promocja i działania informacyjne

Stowarzyszenie "Region Beskidy" 4 427,40 zł 3 320,55 zł śląskie l Add a description of the project Learn more