Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
1526 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach IW INTERREG III A Polska – Czechy w 2004 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 10 966,32 zł 8 224,74 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Promocja programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska, realizowana przez pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego w Województwie Opolskim

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 8 436,59 zł 6 327,44 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wynagrodzenie oraz koszty związane z delegowaniem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do pracy we WST w Ołomuńcu w 2005 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 73 952,22 zł 55 464,16 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach IW INTERREG III A Polska – Czechy w 2005 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 16 537,88 zł 12 403,41 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Współpraca Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie w zakresie racjonalnego wykorzystania energii

Politechnika Opolska 207 367,99 zł 151 735,61 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Promocja Funduszu Mikroprojektów IW INTERREG III A Czechy – Polska w Euroregionie Pradziad

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 27 330,32 zł 20 497,74 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Projekt pomocy technicznej na zadanie Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów Programu INTERREG III A Czechy – Polska w Euroregionie Pradziad

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 59 217,56 zł 44 376,57 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi lokalnej Olecki w Istebnej

Gmina Istebna 1 094 718,53 zł 821 038,89 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rewitalizacja granicznej rzeki Olzy - budowa kanalizacji Puńców etap I zad. 2 i 3 oraz etap II

Gmina Goleszów 2 837 523,23 zł 2 128 142,41 zł śląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG II A Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 37 000,04 zł 27 747,10 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more