Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
852 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

The bypass of Oświęcim from the Chemików and Fabryczna Streets (the roundabout)

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 104 328 980,80 zł 86 951 926,15 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Dolina Karpia – spójny rozwój cywilizacyjny 6 Gmin, dzięki opracowaniu ZSROW i utworzeniu LGD

Gmina Zator 59 931,40 zł 47 945,12 zł małopolskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Hermetyzacja stacji załadunku rozpuszczalników organicznych dla instalacji wytwarzania octanu butylu i destylacji bentolu

SOLVENT WISTOL S.A. (dawniej PPUH SOLVENT DWORY Sp. z o.o.) 2 155 267,22 zł 752 470,92 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Szybszy i pewniejszy start

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 15 292 603,53 zł 10 658 605,59 zł małopolskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Młodość kluczem do sukcesu

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu 1 069 186,96 zł 775 949,26 zł małopolskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Pierwszy krok

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 1 539 083,33 zł 1 084 853,92 zł małopolskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Powrót do pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 6 845 522,13 zł 4 748 668,05 zł małopolskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Nowy rozdział

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 724 111,42 zł 528 324,25 zł małopolskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Kariera zawodowa – nowy rozdział

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 501 613,20 zł 399 364,21 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozszerzenie zakresu terytorialnego i poprawa jakości świadczenia usług finansowych

Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju 151 160,00 zł 72 201,22 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more