Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
258399 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Wzrost dostępności wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wymianę aparatu rezonansu magnetycznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy.

Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy 6 570 585,90 zł 5 584 998,01 zł kujawsko-pomorskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY 20 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Remont i doposażenie centrum urazowego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy 9 722 372,39 zł 8 264 016,53 zł kujawsko-pomorskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY 405 000,00 zł 344 250,00 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Doposażenie Centrum Urazowego funkcjonującego w ramach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY 1 988 708,48 zł 1 690 402,20 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu kostno – stawowo – mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR. 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 15 786 372,58 zł 10 883 061,79 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR. 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 4 192 150,00 zł 3 257 581,04 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy 2 089 096,00 zł 1 775 731,60 zł kujawsko-pomorskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR. 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 2 936 436,94 zł 2 487 471,39 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more