Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
295020 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Innowacyjny system zabezpieczenia i minimalizacji strat infrastruktury technicznej dla branży telekomunikacyjnej

INTEGRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 383 516,00 zł 2 751 760,00 zł dolnośląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

RPO Pomoc Techniczna w 2019 r.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO/URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO/DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH/WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO RPO 3 237 468,09 zł 2 751 847,75 zł dolnośląskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach

CENTRUM UNEP-GRID - WARSZAWA 3 302 829,82 zł 2 752 009,20 zł małopolskie, śląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu.

POWIAT RYPIŃSKI 3 237 749,10 zł 2 752 086,73 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin

Województwo Lubuskie 2 779 909,21 zł 2 752 110,11 zł lubelskie, lubuskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla

GMINA SEROKOMLA 3 567 166,00 zł 2 752 314,54 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozwiązania dla niezależnej językowo komunikacji i interakcji społecznych w środowisku VR na potrzeby wieloosobowej, kooperacyjnej gry fantasy role playing.

ANSHAR STUDIOS S.A. 3 901 820,15 zł 2 752 371,66 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Departament Pożytku Publicznego w MPiPS 3 238 438,44 zł 2 752 672,67 zł projekt ogólnopolski Add a description of the project Learn more
thumb1

Student z certyfikatem

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE 3 266 195,44 zł 2 752 749,52 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more