Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
297880 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego w Sosnowcu (Doposażenie w angiograf centrum urazowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu celem stworzenia kompleksowej oferty leczenia pacjentów urazowych

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU 4 198 336,50 zł 1 700 000,00 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy

GMINA LICHNOWY 4 198 428,22 zł 2 809 539,66 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Opolu Lubelskim wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby świadczenie usług społecznych

GMINA OPOLE LUBELSKIE 4 198 655,66 zł 2 371 834,61 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 -69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019- 2022

CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA SP. Z O. O. 4 198 662,00 zł 3 210 012,00 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Dotacje na start

OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ 4 198 719,00 zł 3 568 911,15 zł świętokrzyskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w zasobach Zarządcy Nieruchomości Concordia w Legnicy

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.DASZYŃSKIEGO 22 4 198 956,61 zł 3 027 293,73 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

SIMED - symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych - program rozwojowy UJK w Kielcach

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 4 199 439,47 zł 3 539 287,58 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie 4 199 714,01 zł 3 569 756,91 zł małopolskie, podkarpackie, śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rewitalizacja i adaptacja części obiektu przy ul. Iwonickiej 40, 02-924 Warszawa na cele związane z działalnością kulturalną

FUNDACJA NOWA PRZESTRZEŃ 4 199 732,39 zł 2 087 771,55 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more