Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
295379 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 4 582 518,20 zł 3 878 140,47 zł śląskie, zachodniopomorskie Add a description of the project Learn more
thumb1

Era Automatyki, Robotyki i Mechatroniki - kierunki zawiane na Politechnice Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska 4 582 590,75 zł 3 895 202,14 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa konkurencyjności Firmy poprzez wdrożenie systemu zautomatyzowanej, mobilnej ściany diodowej o powierzchni 40m2 na specjalnie zabudowanej naczepie, wraz ze studiem do realizacji obrazu.

TRIAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 582 606,96 zł 350 518,82 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa domu pomocy społecznej w Sanoku – Światło Nadziei

CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 4 582 866,89 zł 3 478 832,26 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozwój klastra informatycznego firm wschodniej Polski

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka 4 582 960,00 zł 3 009 938,40 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO 4 582 980,00 zł 3 194 981,77 zł kujawsko-pomorskie Add a description of the project Learn more
thumb1

"Budowa Zbiornika Małej Retencji w Nisku Os. Podwolina - ETAP II"

Gmina i Miasto Nisko 4 583 061,99 zł 3 895 602,67 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Internacjonalizacja Wschodniego Klastra ICT III

WSCHODNIA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 583 264,28 zł 2 947 018,14 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Ocena kliniczna DEBN (Drug-Eluting Biopsy Needle) jako nowej metody profilaktyki antybakteryjnej u pacjentów poddawanych przezodbytniczej biopsji stercza.

DEBN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 583 591,37 zł 3 244 304,24 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more