Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
292854 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Prowadzenie kontroli projektów.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 247,00 zł 185,25 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Kontrola realizacji projektów w ramach Działań 2.5 i 3.4 dokonywana przez ZARR S.A. w Szczecinie

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie 277,82 zł 208,34 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Organizacja prac Komisji Oceny Projektów dla Działania 2.5 i 3.4 ZPORR w ZARR S.A. w Szczecinie

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie 282,04 zł 211,50 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup sprzętu biurowego na potrzeby wdrażania Działania 2.6 ZPORR przez ZARR S.A. w Szczecinie

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie 305,90 zł 229,42 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Organizacja prac Komisji Oceny Projektów ZPORR

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 326,50 zł 244,88 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Podnoszenie kwalifikacji członków Regionalnego Komitetu Sterującego Województwa Zachodniopomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 380,00 zł 285,00 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wydatki związane z organizacją i obsługą procesu selekcji i oceny projektów w ramach RPO

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 397,10 zł 337,53 zł lubelskie, śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Organizacja i obsługa prac Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 400,00 zł 300,00 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Kontrola realizacji projektów w ramach działania 2.5 i działania 3.4 ZPORR w województwie łódzkim

Województwo Łódzkie 418,27 zł 144,50 zł łódzkie l Add a description of the project Learn more