Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
294180 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Zwycięskie zespoły sprzedaży w śląskich firmach IT

PRAXIS s.c. Dorota Bienicewicz-Krasek, Grzegorz Domagała 877 318,56 zł 745 720,78 zł śląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

"Zwyciężaj SOBĄ"

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach 50 000,00 zł 42 500,00 zł świętokrzyskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Z WTZ na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu doświadczeń europejskich

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny 1 378 299,37 zł 957 825,74 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Z WTZ do pracy - rozwiazania systemowe

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 631 501,99 zł 437 929,26 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwrotto - innowacyjna e-usługa umożliwiająca inteligentne wsparcie procesów decyzyjnych dotyczących: zwrotów, wymiany i reklamacji towarów.

ZWROTTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 676 500,00 zł 402 517,50 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwrot poniesionych kosztów rozmów telefonicznych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z monitorowaniem, kontrolą i oceną SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38 211,00 zł 28 658,25 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwrot poniesionych kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zwuzku z wdrš|aniem, monitorowaniem i oceŮ SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich".

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 000 000,00 zł 749 380,50 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zwrot poniesionych kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z monitorowaniem i oceną SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" oraz przygotow

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 351 000,00 zł 263 250,00 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

ZWROTNICA - rodzina na dobrym torze.

FUNDACJA RADUGA 2 891 650,39 zł 2 457 902,83 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more