Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
294180 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Komitetu Sterującego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 497,00 zł 372,75 zł podlaskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Refundacja kosztów pracy ekspertów oceniających projekty w ramach ZPORR

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 500,00 zł 374,95 zł łódzkie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla beneficjentów działań 2.5 i 3.4 ZPORR przez ZARR

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie 534,94 zł 401,21 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla beneficjentów działania 2.6 ZPORR przez ZARR

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie 534,94 zł 401,21 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Konferencja promujaca Działanie 1.5. ZPORR w województwie lubuskim

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 545,00 zł 408,75 zł lubuskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Kontrola wdrażania projektów gwarancją ich prawidłowej realizacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 547,40 zł 110,25 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Kontrola realizacji projektów realizowanych w ramach Działania 2.5 i 3.4

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego 550,54 zł 412,76 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ZPORR w województwie śląskim

Województwo Śląskie 555,00 zł 416,14 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup niezbędnej literatury fachowej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 563,00 zł 422,25 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more