Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
292854 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Zakup niezbędnej literatury fachowej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 563,00 zł 422,25 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup kart oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach ZPORR

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 567,00 zł 425,25 zł lubuskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

POLLUTEC/Francja/Paryż

IGO Sp. z o.o. NIP 6341360961 578,29 zł 578,29 zł śląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Sfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracy ekspertów wchodzących z listy Wojewody Łódzkiego w skład Panelu Ekspertów w 2009 roku

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 625,00 zł 468,68 zł łódzkie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Szkolenia dla beneficjentów działania 2.5 ZPORR

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 658,82 zł 493,98 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup mebli biurowych - wsparcie procesu zarządzania ZPORR

Opolski Urząd Wojewódzki 671,00 zł 503,25 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Organizacja i obsługa prac Regionalnego Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 673,00 zł 504,75 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Obsługa Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 700,00 zł 524,93 zł świętokrzyskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Finansowanie kosztów oceny projektów przez ekspertów Wojewody Wielkopolskiego w roku 2005

Wielkopolski Urząd Wojewódzki 700,00 zł 524,93 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more