Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
10132 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Budowa oraz modernizacja sieci SN i NN umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR S.A.

ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA 7 825 204,44 zł 3 454 388,82 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa oraz modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA

ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA 6 694 265,69 zł 3 013 893,53 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN tworzącej potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Oddziału w Olsztynie ENERGA-OPERATOR SA

ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA 6 323 787,60 zł 2 703 574,00 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz

GMINA LUBOWIDZ 3 231 000,99 zł 2 582 480,79 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa efektywności energetycznej w 5 obiektach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poprzez kompleksową termomodernizację, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE 3 022 055,00 zł 2 568 746,75 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Radymno

GMINA RADYMNO 3 045 388,94 zł 2 238 155,41 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynku Aresztu Śledczego w Szamotułach

ZAKŁAD KARNY WE WRONKACH 2 191 090,01 zł 1 851 161,90 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu suskiego- biomasa

POWIAT SUSKI 2 068 652,00 zł 1 635 835,42 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Program zwiększeniawykorzystaniaodnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiskaw obrębie obszarówNATURA 2000, Powiatu Suskiego - AZBEST

POWIAT SUSKI 1 030 161,93 zł 811 074,48 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more