Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
5142 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Adjustment of the tram infrastructure in Warsaw to the operation of low-floor trams.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 162 704 476,77 zł 103 313 557,35 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych

POWIAT KALISKI 11 739 905,31 zł 9 770 534,35 zł wielkopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska - zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym.

KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A. 314 418 750,00 zł 108 928 000,00 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Aktywizacja społeczno - gospodarcza Gminy Małkinia Górna poprzez zwiększenie zasięgu przestrzennego dróg gminnych - przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej.

Gmina Małkinia Górna 945 308,56 zł 741 477,54 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Aktywizacja społeczno - gospodarcza Gminy Małkinia Górna poprzez zwiększenie zasięgu przestrzennego dróg gminnych - przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja oraz drogi dojazdowej w Małkini Górnej.

Gmina Małkinia Górna 1 395 763,27 zł 1 054 926,26 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie

Powiat Chodzieski 1 216 659,14 zł 945 830,81 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

A low-emission public transport network for the northern part of the LOF along with the construction of an electronic agglomeration communication ticket system

GMINA LUBLIN 195 069 851,70 zł 139 382 188,30 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 75 744 149,36 zł 56 902 831,04 zł dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego, w celu wskazania niezbędnych do realizacji inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020

Samorząd Województwa Pomorskiego 1 000 000,00 zł 586 710,00 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more