Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
995 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Zbiornik rumowiska i retencji w Raciążku Podzamcze gm. Raciążek, pow. Aleksandrów Kujawski

Gmina Raciązek 340 666,48 zł 254 409,60 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa wału przeciw powodziowego, zagospodarowanie terenu i remont budynku starej pompowni w miejscowości Kończyce gm. Nowe, pow. świecki

Gmina Nowe 1 930 839,99 zł 1 544 671,20 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Przebudowa rurociągu melioracyjnego we wsi Ludzisko Górki, gm. Janikowo,Strzelno pow. Inowrocławski, mogeleński

Gmina Janikowo 657 309,94 zł 507 287,20 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Remont i przebudowa Kanału Wegornia w km 0+00 do km 4+600 wieś Klocek, gm. Tuchola, pow. tucholski

Gmina Tuchola 632 953,93 zł 485 510,40 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Przebudowa jazu na rzece Stara Noteć w km 15+500 w miejscowości Tur gm. Szubin, pow. nakielski

Gmina Szubin 1 629 647,92 zł 1 269 809,60 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Regulacja strugi Sadzkiej w km 1+715 do 18+672 dla poprawy warunków korzystania z wód i ochrony przeciw powodziowe, gm. Stolno,Lisewo

Gmina Lisewo 592 459,12 zł 379 716,79 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Regulacja Kanału Środkowego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 0+00 do 5+060 i 5+986 do 10+310 gm. Chełmno, Unisław, Dąbrowa Chełmińska, pow.Chełmno, Bydgoszcz

Gmina Chełmno 1 502 539,29 zł 1 170 875,18 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Regulacja Rowu Plemięckiego w km 0+000-13+020 gm.Gruta, Grudziądz, Radzyń Chelmiński powiat Grudziądz

Gmina Gruta 2 665 166,43 zł 2 048 514,38 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Naprawa i odbudowa stacji pomp Starogród gm. Chełmno, pow. chełmiński

Gmina Chełmno 5 810 864,85 zł 4 383 227,99 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Regulacja rzeki Lubianka w km 16+800-26+350 dla poprawy warunków korzystania z wód i ochrony przeciwpowodziowej, gm. Kikół, pow. Lipno

Gmina Kikół 1 215 180,36 zł 952 143,99 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more