Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
994 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Modernizacja (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta) Kanału Kacapskiego w km 10+140 - 12+540; gm.Kamień, pow. chełmski

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 162 160,22 zł 122 848,00 zł lubelskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup specjalistycznego sprzętu wraz z wyposażeniem do wykrywania i gaszenia pożarów lasów

Nadleśnictwo Nowogard 187 722,60 zł 111 819,58 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wsparcie techniczne OSP w Babiaku poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

Gmina Babiak 187 932,00 zł 150 345,60 zł wielkopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa Strażnicy OSP Tetyń wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu ratowniczego

Gmina Kozielice 190 674,43 zł 114 011,87 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 191 632,25 zł 141 807,87 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zabezpieczenie przeciwerozyjne rzeki Pratniczki w km 0+000 - 3+154

ZMiUW w Olsztynie 193 339,13 zł 127 506,00 zł warmińsko-mazurskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa stanu wyposażenia sprzętowego ochotniczych straży pożarnych w gminie Stara Kamienica w ramach budowania transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk i katastrof

Gmina Stara Kamienica 200 000,00 zł 150 000,00 zł dolnośląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – dla potrzeb OSP z terenu Gminy Bircza

GMINA BIRCZA 201 803,33 zł 171 523,71 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rekonstrukcja uszkodzonego wału cofkowego rzeki Drwinki w miejscowości Dziewin, gmina Drwinia

GMINA DRWINIA 201 935,26 zł 171 644,97 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more