Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
8587 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Przegląd amatorskich zespołów muzycznych południowej Wielkopolski

GMINNY OŚRODEK KULTURY W PERZOWIE 10 029,00 zł 5 014,50 zł wielkopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Doposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego samochodu gaśniczego Nadleśnictwa Mysztyniec

Nadleśnictwo Myszyniec 14 498,00 zł 11 598,40 zł mazowieckie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji na terenie Aglomeracji Mława

Miasto Mława 21 325,76 zł 13 244,00 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Instalacja Kolektorów słonecznych na budynku edukacyjnym w Leśnictwie Podozierany

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żednia 20 872,00 zł 14 535,00 zł podlaskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Integrated Development and Implementation of the New Waste Water Treatment Facilities for the Reduction Pollution of the Baltic Sea Acronym – IntegroProBalt

Administration of Mamonovo City 20 098,00 zł 18 088,20 zł projekt ogólnopolski ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Ochrona przed powodzią terenów rolnych poprzez ukształtowanie koryta potoku Moszczanka

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 350 806,00 zł 20 253,00 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Zawadzkie

GMINA ZAWADZKIE 24 600,00 zł 20 910,00 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze

Gmina Miejska Kamienna Góra 27 527,40 zł 23 398,28 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja węzła betoniarskiego poprzez zastosowanie separatora do recyklingu popłuczyn betoniarskich

CONTRACTOR Sp. z o.o. 78 728,00 zł 23 618,40 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more