Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9634 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - RZGW W GLIWICACH 2 000 268 699,34 zł 667 040 000,00 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Protection against flooding of the Kłodzko Valley with special emphasis on the protection of the town of Kłodzko

State Water Management Polish Waters 702 301 470,92 zł 369 569 729,38 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY 244 557 176,47 zł 207 873 600,00 zł projekt ogólnopolski, śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Increasing the effectiveness of long-term rescue operations

National Headquarters of the State Fire Service 217 555 000,00 zł 184 921 750,00 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Flood Protection of Slubice City

State Water Management Polish Waters 149 596 473,56 zł 120 674 280,07 zł lubuskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje

MIASTO POZNAŃ 199 730 969,59 zł 106 611 085,00 zł wielkopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej

WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 207 888 162,36 zł 103 659 191,69 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA 170 120 941,18 zł 84 478 245,27 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk

GMINA MIASTA GDAŃSKA 135 616 036,47 zł 80 655 200,65 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more