Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
8671 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - RZGW W GLIWICACH 1 997 722 909,96 zł 667 040 000,00 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY 244 557 176,47 zł 207 873 600,00 zł projekt ogólnopolski, śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Increasing the effectiveness of long-term rescue operations

National Headquarters of the State Fire Service 217 555 000,00 zł 184 921 750,00 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej

WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 207 888 162,36 zł 103 659 191,69 zł opolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk

GMINA MIASTA GDAŃSKA 131 315 005,59 zł 80 778 113,68 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

"The development of bicycle paths network under ZIT WOF - stage 1"

Warsaw City 185 452 233,04 zł 71 592 114,14 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV

"WODOCIĄGI PŁOCKIE" SP. Z O. O. 139 504 781,32 zł 70 529 282,27 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

URZĄD MORSKI W GDYNI 75 000 000,00 zł 63 750 000,00 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo - etap I

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO SP.Z O.O. 113 445 635,92 zł 58 589 663,34 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more