Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9596 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Construction of a cycle routes network in West Pomerania - the Lakeland Route (Trasa Pojezierna)

West Pomeranian Voivodeship 45 203 481,85 zł 38 380 689,06 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

GMINA MIASTA GDYNI 50 895 790,09 zł 35 130 049,07 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŁASKU 67 461 569,62 zł 34 682 212,34 zł łódzkie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE 39 348 856,33 zł 33 446 527,88 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Creating the conditions for using multi-modal transport by constructing in the vicinity of the railway station in Ciechanów (...)

The Town of Ciechanów 42 176 426,88 zł 33 303 221,50 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz

The City of Kalisz 41 031 450,12 zł 30 505 736,04 zł wielkopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa i przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. 58 043 293,33 zł 30 166 228,01 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

URZĄD MORSKI W GDYNI 35 000 000,00 zł 29 750 000,00 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino

GMINA LUZINO 57 016 187,82 zł 29 551 072,95 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more