Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9506 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla kotłów w ciepłowni K - 1031 w Nowej Soli.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna 1 120 038,00 zł 244 200,00 zł lubuskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw ekologicznych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 356 643,20 zł 244 018,27 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja zespołu kotłowni zakładowych w zakresie zmniejszenia zużycia spalanych paliw

MASPEX-GMW Sp.z o.o. "Spółka Komandytowo Akcyjna" 1 126 005,63 zł 243 000,00 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Rekultywacja Gminnego składowiska odpadów w miejscowości Więcki

Gmina Popów 309 490,62 zł 242 501,18 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Kanalizowanie i organizowanie ruchu turystycznego w Nadleśnictwie Biłgoraj w celu zmiejszenia presji turystycznej na ostoje głuszca.

Nadleśnictwo Biłgoraj 306 738,79 zł 241 552,82 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Topólce, Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce oraz świetlic wiejskich w Sadłogu, Sierakowach i Bielkach.

Gmina Topólka 297 029,31 zł 241 071,93 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa wodociągu w Zawarży gmina Pińczów

Gmina Pińczów 501 865,14 zł 240 767,19 zł świętokrzyskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją "dzikich wysypisk" na terenie Gminy Skrwilno

Gmina Skrwilno 360 986,72 zł 240 457,21 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup kolektorów solarnych do podgrzewu wody basenowej i wody użytkowej

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 588 623,43 zł 240 201,37 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more