Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9596 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Termomodernizacja budynków ZPO w Lubieniu Kujawskim - sala gimnastyczna - Segment F

Miasto i Gmina Lubień Kujawski 411 559,22 zł 293 430,40 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Iława w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologicznego.

Gmina Iława 389 882,78 zł 291 905,23 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup i instalacja systemów fotowoltaicznych do produkcji prądu elektrycznego przez przedsiębiorstwo Inter Parts Sp. z o.o. s. k. a.

Inter Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna 846 377,16 zł 291 125,00 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wykonanie dokumentacji dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mińsk Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzilanością 585 836,70 zł 289 857,05 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie 418 077,00 zł 288 915,00 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku - opracowanie dokumentacji projektowej

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Wyrzysku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 416 847,00 zł 288 065,00 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Optymalizacja wyposażenia specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno - ekologicznego w Poznaniu - bezpieczniejsze środowisko Wielkopolski

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 531 200,01 zł 287 730,00 zł wielkopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Dokumentacja projektowa dla projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skarszewy

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Skarszewach 416 213,85 zł 287 627,45 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Gmina Widuchowa 516 249,99 zł 286 753,04 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more