Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9596 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego.

Gmina Czernikowo 525 160,21 zł 275 981,20 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W WYSOWEJ-ZDROJU

GMINA UŚCIE GORLICKIE 1 251 153,00 zł 275 922,56 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 394 991,25 zł 275 798,25 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku Warmińskim

Powiat Lidzbarski 343 935,29 zł 275 148,23 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Dobry dla przyrody dobry dla siebie. Kampania promocyjno-informacyjna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Stowarzyszenie „Tilia” 392 852,30 zł 274 380,93 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka

Gmina Sucha Beskidzka 763 285,63 zł 274 011,07 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup śmieciarki i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wraz z monitoringiem dla Gminy Chojna - projekt pilotażowy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 509 588,49 zł 273 907,80 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją kotłowni w Nasiegniewie

Gmina Fabianki 370 965,47 zł 272 878,40 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia - Etap przygotowawczy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna 399 883,95 zł 272 717,96 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more