Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9596 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Powiat Oleśnicki 421 103,21 zł 272 000,00 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków Sierpcu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK w Sierpcu Sp. z o. o. 393 600,00 zł 272 000,00 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

MODERNIZACJA PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLNEJ DLA POPRAWY WARUNKÓW EKOLOGICZNYCH NA TERENIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 322 631,69 zł 271 821,97 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

"Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Józefów w latach 2010-2012"

Nadleśnictwo Józefów 05-07 368 120,58 zł 271 125,04 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa bazy edukacyjno - szkoleniowej na terenie ZPKChiN

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 396 720,38 zł 271 082,26 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rekultywacja składowisk odpadów w miejscowości „Majki” i Kozłowo znajdujących się na terenie EZG „Działdowszczyzna".

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" 357 405,84 zł 270 405,52 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Krzeczowice

Miasto i Gmina Kańczuga 317 889,99 zł 270 206,49 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łowicz

Gmina Łowicz 420 270,75 zł 269 950,82 zł łódzkie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Tenczyn

Gmina Lubień 515 966,17 zł 269 949,00 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more