Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9634 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Dokumentacja projektowa dla projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skarszewy

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Skarszewach 416 213,85 zł 287 627,45 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Gmina Widuchowa 516 249,99 zł 286 753,04 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce.

Gmina Lubraniec 402 128,85 zł 285 975,96 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Telewizyjny program edukacyjno- krajoznawczy Przyroda i Ludzie

województwo kujawsko- pomorskie 333 622,50 zł 285 247,23 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach.

Gmina Włodowice 335 142,17 zł 284 870,84 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Termomodernizacja Urzędu Miasta w Ząbkach

Miasto Ząbki 438 320,72 zł 284 501,34 zł mazowieckie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie wraz z przebudową

Powiat Radziejowski 377 108,59 zł 282 831,44 zł kujawsko-pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach

Gmina Zembrzyce 681 488,39 zł 280 760,51 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa stanu środowiska naturalnego w Zakopanem poprzez instalację innowacyjnego systemu paneli słonecznych na budynku SPSSChP.

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego 791 732,64 zł 280 409,69 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more