Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9571 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Ograniczenie emisji do powietrza z Ciepłowni Rejonowej "Dąbska" Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 13 460 838,50 zł 4 670 425,48 zł zachodniopomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Przebudowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opolu Lubelskim

Gmina Opole Lubelskie 8 211 224,17 zł 4 667 143,09 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji Osiedla Zachód w Ciechanowie

Gmina Miejska Ciechanów 8 678 612,35 zł 4 663 923,41 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków "Szczucin" położonej w miejscowości Wola Szczucińska

Gmina Szczucin 9 737 355,19 zł 4 627 068,29 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa i modernizacja dróg technologicznych i przeciwpożarowych oraz infrastruktury drogowej celem udostępnienia i ochrony obiektów leśnych Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

Nadleśnictwo Czerwony Dwór 5 779 360,00 zł 4 623 487,20 zł warmińsko-mazurskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa dróg powiatowych nr 0437T i 0578T

Powiat skarżyski 6 157 439,56 zł 4 618 079,67 zł świętokrzyskie lllll Add a description of the project Learn more
thumb1

„Rekonstrukcja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Wartą gm. Żerków pow.Jarocin, gm. Miłosław pow. Września”

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 5 869 543,00 zł 4 604 268,80 zł wielkopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Droga Śródsudecka - przebudowa dróg powiatowych nr 3274D Niemojów-Mostowice, nr 3276D Poręba-Poniatów

Powiat Kłodzki 6 965 368,40 zł 4 586 290,31 zł dolnośląskie lllll Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa sieci sanitarno-wodociągowej w Ślemieniu-zadanie 1 etap I

Ślemień 6 072 877,58 zł 4 554 658,18 zł śląskie l Add a description of the project Learn more