Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
8671 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Dobra

GMINA DOBRA 90 305,28 zł 76 759,48 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo

Gmina Żukowo 92 124,09 zł 61 140,72 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liszki

GMINA LISZKI 94 200,00 zł 74 069,10 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Kanalizacja sanitarna dla lewobrzeżnej części Słonego - etap C

Kudowski zakład wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o. 95 164,65 zł 70 623,49 zł dolnośląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Konferencja Dolny Śląsk: Powódź a środowisko- Dobre praktyki

Województwo Dolnośląskie/ Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 96 812,79 zł 47 956,40 zł dolnośląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne

GMINA WAGANIEC 98 827,74 zł 79 753,57 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Odbiór oraz utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wadowice

GMINA WADOWICE 100 359,00 zł 78 986,25 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW na budynku Tomas Consulting S.A.

Tomas Consulting S.A. 101 794,80 zł 53 462,96 zł podlaskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Przygotowanie dokumentacji dla budowy kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym w m. Jarnice gm.Liw

Gmina Liw 102 705,00 zł 63 096,52 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more