Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9634 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

System ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła w budynku dawnego dworca w Budwitach

Rafał Grabowski Transfer Art-System 89 149,80 zł 29 271,87 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Dobra

GMINA DOBRA 90 190,08 zł 71 009,10 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo

Gmina Żukowo 92 124,09 zł 61 140,72 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liszki

GMINA LISZKI 94 200,00 zł 74 069,10 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Kanalizacja sanitarna dla lewobrzeżnej części Słonego - etap C

Kudowski zakład wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o. 95 164,65 zł 70 623,49 zł dolnośląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Konferencja Dolny Śląsk: Powódź a środowisko- Dobre praktyki

Województwo Dolnośląskie/ Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 96 812,79 zł 47 956,40 zł dolnośląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków

GMINA I MIASTO TULISZKÓW 98 721,80 zł 83 913,52 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Odbiór oraz utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wadowice

GMINA WADOWICE 100 359,00 zł 78 986,25 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW na budynku Tomas Consulting S.A.

Tomas Consulting S.A. 101 794,80 zł 53 462,96 zł podlaskie l Add a description of the project Learn more