Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9571 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z elementami dodatkowymi w m. Bytkowo, gm. Rokietnica.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 670 193,95 zł 8 455 162,10 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń Podlaski

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RADZYNIU PODLASKIM 5 939 280,63 zł 3 507 018,88 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 13 512 190,83 zł 7 058 843,13 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 5 166 100,33 zł 3 521 463,41 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w Tarnowie

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 25 246 747,11 zł 13 957 551,24 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Masarskiej w Ropczycach

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 14 895 632,16 zł 7 793 820,41 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more
thumb1

"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach"

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 432 480,30 zł 298 868,50 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 8 774 999,58 zł 2 865 191,41 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Przebudowa wodociągu miejskiego w Ropczycach - etap II

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 1 681 246,74 zł 958 573,24 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more