Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9571 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna

GMINA CIASNA 10 587 079,86 zł 6 466 582,96 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w mieście Gorlice

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. 12 972 725,40 zł 6 471 333,42 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia

GMINA CIECHANOWIEC 7 693 015,93 zł 6 474 036,20 zł podlaskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bisztynek.

Gmina Bisztynek 9 161 158,24 zł 6 477 691,47 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Tomaszowie Lubelskim

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 12 589 318,59 zł 6 482 119,82 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce

GMINA TYSZOWCE 12 582 779,01 zł 6 482 770,93 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego 9 187 927,14 zł 6 484 449,72 zł świętokrzyskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach”

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W RYCZYWOLE SP. Z O.O. 13 696 117,59 zł 6 489 243,13 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Baranowie

Gmina Kepno 8 653 329,28 zł 6 489 996,96 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more