Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
8671 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Roozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Głogów Małopolski

Gmina Głogów Małopolski 21 710 059,79 zł 10 217 467,80 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie

Gmina Szemud 21 720 508,91 zł 12 262 590,84 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II

GMINA WROCŁAW 21 764 705,88 zł 18 215 159,80 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście.

GMINA NOWE MIASTO 21 839 999,99 zł 11 319 512,19 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Revitalization of the Royal Castle in Olkusz and the creation of a multimedia tourist route in the underground of the town hall

Olkusz commune 21 845 287,52 zł 6 503 243,66 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Kucharach k. Kalisza

SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA “PROSNA” 21 875 748,25 zł 11 255 700,00 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I

GMINA BIAŁA 21 933 317,16 zł 14 134 886,36 zł łódzkie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin-etap II (obszar 1,1a)

Miasto Imielin 21 950 138,27 zł 14 873 969,12 zł śląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

"Park miejski - Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie"

GMINA ŚWIEBODZIN 21 972 027,68 zł 15 774 248,78 zł lubuskie l Add a description of the project Learn more