Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9596 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Zakup 8 niskoemisyjnych autobusów miejskich wraz z budową infrastruktury transportu publicznego, zakup systemu zarządzania flotą i informacji pasażerskiej, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz realizacja działań promujących transport publiczny

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KOMORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10 021 903,08 zł 6 825 830,37 zł wielkopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Komorniki

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KOMORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 623 401,92 zł 3 999 144,91 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z elementami dodatkowymi w m. Bytkowo, gm. Rokietnica.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 670 193,95 zł 8 455 162,10 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Mrowino, gm. Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 959 286,64 zł 662 921,66 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń Podlaski

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RADZYNIU PODLASKIM 5 939 280,63 zł 3 507 018,88 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach"

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 432 480,30 zł 298 868,50 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 10 906 193,30 zł 5 625 907,12 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 5 166 100,33 zł 3 521 463,41 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Masarskiej w Ropczycach

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 14 895 632,16 zł 7 793 820,41 zł podkarpackie l Add a description of the project Learn more