Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9634 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice

GMINA KOCHANOWICE 11 084 145,00 zł 6 399 742,02 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Implementing a carbon efficiency strategy by limiting motorized vehicle traffic in the city centre of Ścinawa

The Ścinawa commune 9 640 958,70 zł 6 400 277,68 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej

GMINA OSIECZNA 7 530 000,00 zł 6 400 500,00 zł wielkopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy

Gmina Choroszcz 13 164 853,78 zł 6 402 875,78 zł podlaskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane - etap I

SEWIK TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O. 12 240 841,95 zł 6 405 750,05 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

„Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap”

GMINA GOŁDAP 7 928 254,06 zł 6 411 013,60 zł warmińsko-mazurskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebez. i obojętne w m. Czmoń, Gm. Kórnik

Sater Kórnik Sp. z o.o. 9 242 769,66 zł 6 412 646,52 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

SeaSide - Developing excellent cultural destinations in the southern Baltic area

Hanseatic City of Rostock 7 897 648,44 zł 6 419 739,33 zł pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski

POLSKA AKADEMIA NAUK OGRÓD BOTANICZNY - CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W POWSINIE 7 554 959,43 zł 6 421 715,49 zł dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie ll Add a description of the project Learn more