Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9634 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Odwodnienie terenów przy ul. Polnej w Ustce poprzez budowę zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

GMINA MIASTO USTKA 11 220 664,21 zł 7 780 057,05 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej

GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA 11 222 927,67 zł 7 856 049,30 zł pomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Construction of the Gorce – Klikuszowa cross-country skiing center – stage I

Nowy Targ commune 11 223 334,77 zł 1 481 938,80 zł małopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa i Palędzie w aglomeracji Skórzewo

Gmina Dopiewo 11 248 750,46 zł 5 235 819,09 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki

Miasto Suwałki 11 258 055,59 zł 7 519 519,44 zł podlaskie llll Add a description of the project Learn more
thumb1

Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa

Miasto stołeczne Warszawa 11 264 333,44 zł 6 832 522,28 zł mazowieckie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz.

Gmina Brusy 11 270 138,34 zł 6 931 977,69 zł lubelskie, pomorskie lll Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica

GMINA TRZEBNICA 11 280 582,05 zł 7 174 176,36 zł dolnośląskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie – etap III i IV

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o. 11 283 775,75 zł 7 651 165,02 zł opolskie l Add a description of the project Learn more