Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Badania przemysłowe i prace rozwojowe produktów Pelixar a-SAR

nazwa beneficjenta
PELIXAR S.A.
wartość projektu
1 304 844,40 zł
dofinansowanie z UE
937 731,60 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
1.1. Ekspansja przez innowacje
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu Wnioskodawcy jest opracowanie rozwiązań przeznaczonych do działań poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) poprzez wykonanie prac badawczo-rozwojowych, w ramach których powstanie specjalistyczny multirotor (dron) Pelixar a-SAR wraz z komponentem (mikrokomputerem) do automatycznego wykrywania w obrazie z kamery termowizyjnej i RGB obrazów osób poszukiwanych/ratowanych i kontroli nad lotem w trybie automatycznej misji wg. wgranej siatki poszukiwawczej. Projekt ma szansę wyeliminować dotychczas występujące na rynku bariery: – brak platformy BSP dopasowanej ściśle do wymagań SAR; – niski poziom wiedzy i doświadczenia operatorów dronów oraz dowódców akcji poszukiwawczo-ratowniczych; – brak sprawdzonych procedur i dobrych praktyk dotyczących skutecznego wykorzystania dronów w SAR. Nad rozwiązaniem powyższych problemów będzie pracowała wyspecjalizowana kadra Wnioskodawcy, składająca się z ekspertów technologii Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.