Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Opracowanie technologii produkcji hybrydowych elementów konstrukcyjnych wykorzystującej robotykę i wielkoskalowy druk 3D

Name of the beneficiary
ALTRINIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
5 545 809,30 zł
Co-financing from the EU
3 399 798,00 zł
Voivodeship
projekt ogólnopolski
County
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
action
1.1. Ekspansja przez innowacje
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt dotyczy opracowania technologii produkcji hybrydowych elementów konstrukcyjnych wykorzystującej robotykę i wielkoskalowy druk 3D. Celem projektu jest opracowanie technologii, która pozwoli na wytwarzanie elementów z połączenia drukowanych kompozytowych kratownic zastępujących dotychczas stosowane klasycznie zbrojenia z materiałami wypełniającymi z betonów lekkich. Technologia wytwarzania kratownic zakłada drukowanie ich w przestrzeni za pomocą specjalnie przygotowanych ekstruderów umieszczonych na ramieniu robota. Materiałem wykorzystywanym do druku 3D będą granulaty polimerowe, które są tańsze od standardowo stosowanych w druku 3D filamentów. Wnioskodawca opracuje 3 produkty – nadproże, dyl ścienny i dyl stropowy. Te produkty pozwolą na budowę domu jednorodzinnego w 2-7 dni w cenie najtańszej dotychczas stosowanej technologii wylewanego betonu, przy użyciu znacznie mniejszej liczby pracowników.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl