Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Elektrownia fotowoltaiczna Jakubowo

kategoria
nazwa beneficjenta
MAESTRO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
3 994 149,43 zł
dofinansowanie z UE
1 768 341,29 zł
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
działanie
4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Jakubowo, w gminie Piecki na działkach 132/1 oraz (148, 153, 280/1, 281). Elektrownia będzie dysponować mocą zainstalowaną 0,99 MW (999,78 kW) i mocą przyłączeniową równą 1 MW. W skład Instalacji będzie wchodzić: konstrukcja stalowa do montażu paneli fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne (w ilości 3508 szt. o mocy jednostkowej 285 Wp lub przybliżonej), inwertery układów pomiarowych energii elektrycznej, okablowanie prądu stałego (DC) i przemiennego (AC), stacja transformatorowa służąca do przekształcenia wyprodukowanej energii do parametrów umożliwiających jej sprzedaż Projekt w fazie realizacyjnej będzie się składał zasadniczo z dwóch etapów, tj. prac przygotowawczych oraz prac budowlanych. W ramach prac przygotowawczych zaplanowano realizację zadań polegających na opracowaniu projektu. Prace budowlane obejmą natomiast: przygotowanie terenu pod inwestycję, budowę przyłącza energetycznego, budowę ogrodzenia, wykonanie dojazdu, montaż konstrukcji nośnej, instalację paneli PV, instalację elementów niskiego napięcia, przekształtników prądu stałego na prąd zmienny DC na AC oraz instalację systemu monitorowania. Całość przedsięwzięcia zostanie objęta nadzorem inwestorskim. Po zakończeniu budowy instalacja zostanie podłączona do systemu energetycznego, wpisując się w realizację założeń przyjętych w SzOOP RPO WiM 2014-2020. Podłączenie inwestycji do sieci energetycznej spowoduje wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem, a także do spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ten drugi warunek zostanie spełniony głównie poprzez fakt zastąpienia tradycyjnych źródeł wytwarzania energii, energią pochodzącą z promieniowa słonecznego, której produkcja jest w zasadzie bezemisyjna. Realizacja projektu wpłynie na ochronę środowiska naturalnego, które stanowi główny atut województwa warmińsko-mazurskiego na tle innych regionów.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.