Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Elektrownia fotowoltaiczna Jakubowo

kategoria
nazwa beneficjenta
MAESTRO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
3 994 149,43 zł
dofinansowanie z UE
1 768 341,29 zł
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
działanie
4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Jakubowo, w gminie Piecki na działkach 132/1 oraz (148, 153, 280/1, 281). Elektrownia będzie dysponować mocą zainstalowaną 0,99 MW (999,78 kW) i mocą przyłączeniową równą 1 MW. W skład Instalacji będzie wchodzić: konstrukcja stalowa do montażu paneli fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne (w ilości 3508 szt. o mocy jednostkowej 285 Wp lub przybliżonej), inwertery układów pomiarowych energii elektrycznej, okablowanie prądu stałego (DC) i przemiennego (AC), stacja transformatorowa służąca do przekształcenia wyprodukowanej energii do parametrów umożliwiających jej sprzedaż Projekt w fazie realizacyjnej będzie się składał zasadniczo z dwóch etapów, tj. prac przygotowawczych oraz prac budowlanych. W ramach prac przygotowawczych zaplanowano realizację zadań polegających na opracowaniu projektu. Prace budowlane obejmą natomiast: przygotowanie terenu pod inwestycję, budowę przyłącza energetycznego, budowę ogrodzenia, wykonanie dojazdu, montaż konstrukcji nośnej, instalację paneli PV, instalację elementów niskiego napięcia, przekształtników prądu stałego na prąd zmienny DC na AC oraz instalację systemu monitorowania. Całość przedsięwzięcia zostanie objęta nadzorem inwestorskim. Po zakończeniu budowy instalacja zostanie podłączona do systemu energetycznego, wpisując się w realizację założeń przyjętych w SzOOP RPO WiM 2014-2020. Podłączenie inwestycji do sieci energetycznej spowoduje wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem, a także do spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ten drugi warunek zostanie spełniony głównie poprzez fakt zastąpienia tradycyjnych źródeł wytwarzania energii, energią pochodzącą z promieniowa słonecznego, której produkcja jest w zasadzie bezemisyjna. Realizacja projektu wpłynie na ochronę środowiska naturalnego, które stanowi główny atut województwa warmińsko-mazurskiego na tle innych regionów.