Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew - Zegrze

kategoria
nazwa beneficjenta
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
55 330 099,22 zł
dofinansowanie z UE
35 996 480,80 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
legionowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
7.2. Infrastruktura kolejowa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Realizacja projektu „Prace na linii nr 28 Wieliszew – Zegrze” obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót na jednotorowej linii kolejowej nr 28 na odcinku od km -0,085 do km 3,639 wraz z urządzeniami sterowania i zasilania trakcyjnego, urządzaniami sterowania ruchem kolejowym, drogami kołowymi i przejazdami drogowo-kolejowymi, obiektami obsługi podróżnych, obiektami inżynieryjnymi, elektroenergetyką nietrakcyjną oraz sieciami i urządzeniami telekomunikacyjnymi. Prowadzony będzie w systemie „projekt i budowa” na podstawie Warunków ogólnych kontraktu FIDIC – „Warunków kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę”. Celem zadania jest przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich na nieeksploatowanej linii, na której maksymalna prędkość wyniesie 80 km/h. W konsekwencji nastąpi zwiększenie efektywności, konkurencyjności oraz poprawienie jakości i dostępności usług przewozowych w regionalnym transporcie kolejowym północnej części aglomeracji warszawskiej.