Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew - Zegrze

kategoria
nazwa beneficjenta
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
55 330 099,22 zł
dofinansowanie z UE
35 996 480,80 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
legionowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
7.2. Infrastruktura kolejowa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Realizacja projektu „Prace na linii nr 28 Wieliszew – Zegrze” obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót na jednotorowej linii kolejowej nr 28 na odcinku od km -0,085 do km 3,639 wraz z urządzeniami sterowania i zasilania trakcyjnego, urządzaniami sterowania ruchem kolejowym, drogami kołowymi i przejazdami drogowo-kolejowymi, obiektami obsługi podróżnych, obiektami inżynieryjnymi, elektroenergetyką nietrakcyjną oraz sieciami i urządzeniami telekomunikacyjnymi. Prowadzony będzie w systemie „projekt i budowa” na podstawie Warunków ogólnych kontraktu FIDIC – „Warunków kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę”. Celem zadania jest przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich na nieeksploatowanej linii, na której maksymalna prędkość wyniesie 80 km/h. W konsekwencji nastąpi zwiększenie efektywności, konkurencyjności oraz poprawienie jakości i dostępności usług przewozowych w regionalnym transporcie kolejowym północnej części aglomeracji warszawskiej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.