Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego

kategoria
nazwa beneficjenta
Q&Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
4 428 240,00 zł
dofinansowanie z UE
3 169 709,75 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania nowego, inteligentnego systemu wyszukiwania i prezentacji ofert turystycznych opartego na algorytmach rozumienia języka naturalnego. Rozwiązania będące przedmiotem projektu będą wykorzystywały unikatowe możliwości selektywnej analizy semantycznej tekstów w języku naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i dostosowane do wielkoskalowego zastosowania w wyszukiwarce. Rozwiązania tego typu nie są dostępne na polskim rynku turystycznym, a na rynkach zagranicznych stosowane są w znikomym stopniu i z ograniczoną funkcjonalnością. Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na efektywny dobór ofert turystycznych poprzez analizę kontekstową i znaczeniową fraz wpisanych przez użytkownika oraz mechanizm inspiracji potencjalnego klienta np. z wykorzystaniem sieci semantycznych rozbudowywanych półautomatycznie na podstawie analizy dużych wolumenów danych. Cele projektu zostaną osiągnięte w wyniku realizacji 6 zadań: ZB1: Generowanie selektywnej interpretacji semantycznej dla tekstów z dziedziny turystyki; ZB2: Kontekstowa normalizacja tekstów z dziedziny turystyki; ZB3: Miara semantycznego podobieństwa pomiędzy zapytaniem a dokumentem odpowiedzi; ZR1: Przygotowanie danych turystycznych, opracowanie rozszerzonych mechanizmów zbierania i transformacji danych oraz opracowanie systemu indeksowania i wyszukiwania ofert turystycznych ZR2: Opracowanie prototypu inteligentnego systemu wyszukiwania ofert turystycznych opartego na algorytmach rozumienia języka naturalnego; PW: Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, przeprowadzenie badań rynku oraz testów użyteczności prototypu. Czas realizacji wyniesie 28 mc. Po przeprowadzeniu prac B+R przewidziano wdrożenie rozwiązania w spółce i rozpoczęcie implementowania wyszukiwarki u licencjobiorców.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.