Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Termomodernizacja budynku produkcyjno-usługowego we Włodawie

nazwa beneficjenta
" PCION" JACEK PCION
wartość projektu
838 296,19 zł
dofinansowanie z UE
384 594,64 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
włodawski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku produkcyjno-usługowego we Włodawie oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadania zaplanowane w projekcie to: modernizacja instalacji c.o. i wentylacji, modernizacja instalacji elektrycznej (wymiana oświetlenia na energooszczędne), wymiana okien, drzwi i bram zewnętrznych, ocieplenie i izolacja ścian fundamentowych, termoizolacja ścian nadziemia, wykonanie izolowanego sufitu podwieszanego, montaż systemu zarządzania energią oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 37.905 kWp. Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,037905 MWe; Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 281,53 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 40,89 MWh/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 37,905 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 58,54 tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 428,74 GJ/rok. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo ” PCION” JACEK PCION, jego Klienci, jak również w sposób pośredni dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy. OPIS TECH.- EKONOM- wysoka jakość realizacji. Wysokie i kryteria jakościowe, dotyczące zastosowanych materiałów i wykonania robót. Termomod. budynku i zastosowanie nowych technologii obniży koszty utrzymania. Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu środowiska i stanu zachowania zabytków, pogorszenia warunków zdr.-sanitarnych oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich. Nie stwierdzono przeszkód w realizacji inwestycji ze strony przepisów prawa ochrony środowiska.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.