Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w firmie LECTUS

kategoria
nazwa beneficjenta
MARTYNA KOSTKA. LECTUS HEALTH & BEAUTY
wartość projektu
430 750,00 zł
dofinansowanie z UE
214 944,25 zł
Województwo
opolskie
Powiat
krapkowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
działanie
2.1. Nowe produkty i usługi w MSP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu będzie zakup i wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych:

  • nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych B2B;
  • rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E –
  • TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientami.

Pozwolą one zoptymalizować i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane u Wnioskodawcy: marketing i sprzedaż, produkcję i gospodarkę materiałową, prawo, księgowość i finanse oraz zasoby ludzkie.

Każda z części nowego systemu wspomagać będzie funkcjonowanie określonych obszarów biznesowych m.in.:

  • relację z klientami,
  • zarządzanie kadrami,
  • księgowość,
  • sprzedaż,
  • gospodarkę magazynową,
  • produkcję.

Okres realizacji projektu: 2019-09-17 – 2021-12-31

ML

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.